Kroměříž a UNESCO

Kroměříž, 25. - 26. 9. 2017

Ve dnech 25. -26. 9. se tentokrát v Kroměříži konalo Výroční zasedání škol UNESCO, mezi které patří i naše škola. Na dvoudenním setkání jsou vždy nejzajímavější prezentace projektů jednotlivých škol. Mezi přednášejícími hosty se letos objevil i ministr školství prof. PhDr. Stanislav ŠTECH, CSc. Každoroční semináře jsou vždy velmi inspirativní a dokazují, že témata zadaná Českou komisí UNESCO jsou velmi aktuální.

1
2
3
4
5
6