Májový koncert

Pardubice, 10. 5. 2017

Dne 10. 5. 2017 zněla kostelem ve Sladkovského ulici krásná hudba v podání žáků hudebního oboru. V pestrém programu se představili zpěváci (uč. M. Trunečková), varhanice (uč. R. Piskačová), trumpetistka (uč. J. Zavřel), violista (uč. H. Burianová), flétnisté (uč. R. Hönig) a host P. Diblík (varhanní improvizace). Za své mimořádné a profesionální výkony za varhanního doprovodu R. Piskačové a L. Jíchové byli mladí muzikanti odměněni nejen obdivným a uznalým potleskem publika, ale nechyběla ani sladká odměna. Všichni jsme si užili překrásnou atmosféru s mimořádnými výkony a těšíme se na další takto krásné koncerty.

1
2
3
4
5
6
7
8
9