Třídíme odpad

Pardubice, únor 2017

Kde založíme další skládku, když se ta stávající naplní? V lesíku, kde jezdíme na kole a procházíme se s psím kamarádem? Nebo v mokřadu, kde žije kuňka obecná a roste blatouch bahenní? Nebo na poli s remízkem, kde kvetou trnky? To byla bolestná otázka, kterou řešily děti na výtvarném oboru v rámci hry pod vedením lektorů z Ekocentra Paleta. Odpovědí bylo omezit vytváření odpadu a třídit ho. Potom nebude nová skládka potřeba. Tak se o to pokusíme. Zkusíme naučit 263 dětí důsledně třídit odpadky. Držte nám pěsti!

1
2
3
4
5
6
7
8
9