Zpěváci na radnici

Pardubice, 5. 12. 2016

V pondělí 5. 12. 2016 jsme prožili krásný hudební zážitek při tradičním vánočním koncertě pěveckých souborů ZUŠ Pardubice-Polabiny. Do posledního místa zaplněný společenský sál pardubické radnice odměnil všechny účinkující bouřlivým potleskem. Přípravný pěvecký sbor, DPS „Slavíček“ i pěvecký komorní soubor předvedli vynikající výkony za klavírní spolupráce G. Královcové (klavír) a instrumentálního doprovodu B. Ticháčkové (trubka) a R. Höniga (flétny, perkuse) to vše pod sbormistrovským vedením M. Trunečkové. Děkujeme všem našim věrným posluchačům i všem mladým zpěvákům a těšíme se na další krásné koncerty.

1
2
3
4
5
6
7
8
9