Rodinný kufr - místo pro mou rodinu

Pardubice, prosinec 2016

{Zahraj si na architekta a vytvoř ideální objekt, ve kterém bys chtěl trávit volný čas spolu se svou rodinou. Zamysli se i nad jeho vnitřním vybavením a napiš úvahu o využití vytvořeného prostoru.“ Tolik ze zadání architektonické části (Rodinný kufr) soutěže O Maxův kufr, kterou při příležitosti výstavy Maxe Švabinského a Rudolfa Vejrycha vypsaly VČG a Krajská knihovna v Pardubicích. Několik žáků VO své návrhy do soutěže zaslalo. Lenka Brancuská získala 1. místo. Na slavnostním vyhlášení výsledků soutěže 26. 11. 2016 na Pernštýnském náměstí si převzala cenu - koloběžku. Fotografie všech návrhů z VO a několik doprovodných textů si můžete prohlédnout od 9. 12. v Galerii Chodba.

1
2
3
4
5
6
7
8
9