Ještě jednou Švabinský

Pardubice, 3. 10. 2016

V pondělí 3. října jsme navštívili Východočeskou galerii, výstavu Max Švabinský a Rudolf Vejrych – Kozlov. Děti obdivovaly zejména dokonalé portréty Maxe Švabinského a zároveň velmi kriticky hodnotily jeho osobní život a milostné peripetie. Se zájmem odhadovaly výtvarné techniky vystavených děl a samozřejmě také samy kreslily.

1
2
3
4
5
6
7
8
9