Max Švabinský, Rudolf Vejrych: Kozlov

Pardubice, 23. 9. 2016

Výstavní odpoledne v pátek 23. 9. zahájili žáci VO na zámku ve VČG. Během nápaditého animačního programu Pavlíny Široké se seznámili s tvorbou Maxe Švabinského a Rudolfa Vejrycha, která se váže ke Kozlovu. Prohlédli si nejen skvělé krajinomalby, ale prostřednictvím mistrovských portrétů nahlédli i do pohnutých osudů rodiny Vejrychovy včetně milovaného psa Jeliváše. Ten ostatně pronikl i do děl s hlubokou náboženskou tématikou. Poté ještě žáky v rámci prodloužené výuky čekaly dvě výstavy - v GMP výstava sochaře Aleše Veselého a v zajímavých prostorách galerie Art Space NOV právě končící Odpad a umění/Umění a odpad.