Kurt Gebauer: Matice Země

Pardubice, 20. 6. 2016

Animačního programu ve VČG se 20. 6. zúčastnili žáci pondělních oddělení. Seznámili se s tvorbou osobnosti, „která se po celý svůj život snaží propojovat sochu a krajinu nenásilnou formou. Inspiraci pro svou tvorbu hledá nejenom v přírodě, ale i v samotném člověku“ (viz www.vcg,cz).

1
2
3
4
5
6
7
8
9