Pardubická Muzejní noc

Pardubice, 20. května 2016

Opět již tradičně dotvářeli atmosféru Muzejní noci v zámecké kapli Tří králů naši flétnisté a kytaristky. Tentokrát jsme hráli na kůru.