Výstava pro Karla IV.

5. - 29. 4. 2016

V KD Hronovická je od 5. 4. do 29. 4. nainstalována komorní výstava, kterou vzdali žáci jednoho oddělení VO ZUŠ poctu Karlu IV. K vidění jsou koláže znázorňující symbol české státnosti - svatováclavskou korunu. Nejen zlato a drahé kameny, ale i relikvie nejcennější - trn z Kristovy koruny, to jsou součásti tohoto našeho nejdůležitějšího korunovačního klenotu. Jako relikviáře sloužily i obrazy světců, jimiž vyzdobil Mistr Theodorik kapli sv. Kříže na Karlštejně a jimiž bylo inspirováno několik kreseb uhlem. Žáci si vyzkoušeli i staronovou (a ve středověku zvlášť oblíbenou a rozšířenou) práci se šablonou.

1
2
3
4
5
6
7
8
9