Žáci HO v MŠ

Pardubice, 3. 12. 2015

Dne 3. 12. 2015 uspořádali žáci HO ze tříd M. Trunečkové, T. Novotné, B. Novákové a R. Höniga již tradiční vánoční pořad pro děti z MŠ Lázně Bohdaneč. V příjemné atmosféře jsme si společně zahráli a zazpívali vánoční písně a koledy a děti z MŠ vytvořili našim mladým muzikantům hudební doprovod. Naši hudebníci si z MŠ odnesli milé dárečky a vánoční přání. Všichni se již teď těší na setkání zase za rok.

1
2
3
4
5
6
7
8
9