Soustředění DPS „Slavíček“ a komorního pěveckého souboru

Pardubice, listopad 2015

Dne 6. a 7. 11. 2015 proběhlo místní pěvecké soustředění DPS „Slavíček“, přípravného pěveckého sboru a komorního pěveckého souboru na kterém se pilně připravoval repertoár na vánoční koncerty. Milým zpestřením soustředění bylo překvapení, které pro všechny zpěváky připravila naše korepetitorka G. Královcová. Děkujeme všem zúčastněným zpěvákům za pracovní víkend a všechny zveme na vánoční koncert 7. 12. 2015 do společenského sálu Magistrátu města Pardubice

1
2
3
4
5
6
7
8
9