Památky jako inspirace

Pardubice, květen 2015

Tak se jmenovala výtvarná soutěž vyhlášená pro ZUŠ Národním památkovým ústavem - ÚOP v Pardubicích ve spolupráci s Galerií města Pardubic. Náš VO obeslal soutěž na základě propozic deseti pracemi formátu maximálně A 3. V linorytu a suché jehle zužitkovali žáci své poznámkové kresby z prohlídky zámku a historických domů na Pernštýnském náměstí. Ve třech kategoriích bylo uděleno 8 cen. Z naší ZUŠ bylo oceněno 5 žáků: I. kategorie - Adéla Tomanová, 1. místo, II. kategorie - Hana Horáková, 2. místo, Jáchym Fencl, 3. místo, III. kategorie - Veronika Valášková, 1. místo, Marika Halbrštátová, 2. místo. Blahopřejeme všem. S rozšířeným výběrem grafik se mohli zájemci seznámit na výstavě na ředitelství v Lonkově ulici, linoryty a suché jehly dubinských žáků vystavíme v KD Dubina. Vernisáž výstavy z prací zaslaných do soutěže proběhne 2. 6. 2015 od 14 h v Galerii města Pardubic na Příhrádku.

1
2
3
4
5
6
7
8
9