Slavnostní zasedání členů České komise pro UNESCO

Praha, 29. 5. 2014

Dne 29.5. se konalo v Praze slavnostní zasedání členů České komise pro UNESCO. Naše škola patří mezi 50 přidružených škol sítě ASP net UNESCO. Na úvod slavnostního zasedání vystoupila Sabina Stehlíková, žákyně 6.roč.I.st., ped. I.Holomková se svým programem. Přijetí naší minidelegace bylo velmi srdečné a milé. Sabina hrála ve velkém sále Černínského paláce. Máme mnoho pěkných zážitků.

1
2
3
4
5
6
7
8
9