Pardubická muzejní noc

Pardubice, 23. 5. 2014

Letošní Pardubická muzejní noc 23. 5. 2014 se nesla ve znamení tónů hudby. Žáci dechového a kytarového oddělení ZUŠ přispěli ke kouzelné atmosféře této zajímavé akce. Náš koncert se konal v zámecké kapli Tří králů za velkého zájmu návštěvníků.

1
2
3
4
5
6