OTTA

Plzeň, 1. 4. 2014

Otevřený think tank architektů (OTTA) na téma Vzdělávání aneb Architektura součástí základního vzdělávání proběhl z iniciativy České komory architektů, Plzně 2015, organizace Architekti ve škole a ARCHIP v úterý 1. 4. 2014 v Plzni (www.cka.cz, www.plzen2015.cz, www.verejnyprostorvplzni.cz). Náš VO ZUŠ na něm prezentoval Náhrdelník Chrudimky - loňské výtvarné soustředění, které vzniklo ve spolupráci s pardubickým OHA. Setkání se zúčastnila celá řada architektů (Ladislav Lábus, děkan FA ČVUT, Regina Loukotová, bývalá žákyně VO, nyní rektorka ARCHIP, z Pardubic Ondřej Teplý, kterého známe z aktivit Offcity architekti) a dalších významných osobností z oblasti vzdělávání a kultury, ministerstev a dalších institucí z neziskového a veřejného sektoru. S mnohými z nich příležitostně byla či je naše škola v kontaktu. Účastníci setkání v živé diskusi hledali možnosti, jak zvýšit úroveň architektonického vzdělání. Výrazně by mohly napomoci nově zřízené stránky www.architektiveskole.cz.

1
2
3
4
5
6
7
8
9