Odpoledne s chemií, fyzikou a výtvarným uměním

Pardubice, 12. 9. 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ve čtvrtek 12. 9. se žáci VO zúčastnili festivalu Uskupení Tesla Smart City. V Automatických kulturních mlýnech je uvítal známý "atraktor", poté se jich ujali vědci z Univerzity Pardubice a pak Veronika Doutlíková (s její tvorbou se seznámili už ve VČG a na FChT), která jim nabídla různé výtvarné aktivity. Žáci vyplnili na počítači i dotazník o nanotechnologiích. Když opustili svět chemie, přešli obdivovat zákonitosti fyziky do Galerie města Pardubic. Na velice zajímavé a podnětné výstavě Jana Dudeška je zaujaly především jeho zvukové objekty.